Техническо обслужване

Абонаментно техническо обслужване

Ремонт навсички видове товаро-подемна техника

Рециклиране на машини

 Боядисване

Рециклиране на седалки

Софтуерна диагностика

Идентификация на резервни части